Wordt de proefperiode opnieuw ingevoerd?

proefperiode

De proefperiode is een vertrouwd begrip voor wie al langer dan twee jaar actief is op de arbeidsmarkt. Zowat elke job begon ermee. De periode bedroeg meestal zes maanden, al varieerde ze in principe tussen een maand en een jaar. Ze was zowel voor werknemer als werkgever een manier om te proeven van de samenwerking. Beviel die niet, dan konden beide partijen er een einde aan maken met een opzegtermijn van slechts 7 dagen. Sinds 2014 is de proefperiode in België afgeschaft, maar nu staat die beslissing opnieuw ter discussie.

De proefperiode: een terugblik

De afschaffing van de proefperiode was bedoeld om een ongelijkheid weg te werken. Voor 2014 gaapte er namelijk nogal een kloof tussen arbeiders en bedienden. Terwijl die eerste groep het met een kleine ontslagvergoeding moest doen, werden die laatsten soms riant uitbetaald. Bij de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden was de proeftijd dan ook bij de eerste slachtoffers, naast bijvoorbeeld de carenzdag. Sinds 2014 gelden dezelfde voorwaarden voor elke werknemer, die voor bedienden dus een stap terug betekenen en voor arbeiders een stap vooruit. Wil een werkgever nu een werknemer met een vast contract ontslaan? De eerste drie maanden moet hij daar twee weken loon voor neertellen, daarna worden dat vier weken loon.

Zorgt de proefperiode voor problemen?

De afschaffing van de proefperiode zou werknemers meer werkzekerheid geven in de beginfase. Toch kijken zowel werkgevers als werknemers met heimwee terug naar de proeftijd. Bedrijven willen natuurlijk nog altijd weten welk vlees ze in de kuip hebben voordat ze iemand een vast contract aanbieden. Ze nemen nu hun toevlucht tot uitzendkrachten of contracten van bepaalde duur.

Overleg op komst

N-VA, Open VLD en de MR willen daarom de proefperiode opnieuw invoeren. CD&V schaart zich niet meteen achter dat idee en wil eerst overleg. De sociale partners krijgen daarom de keuze: de proeftijd opnieuw invoeren of een alternatief met hetzelfde effect uitwerken. De vakbonden vinden dat ze voor een voldongen feit staan en zijn hier allesbehalve blij mee. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Wil je weten wat deze discussie voor jouw arbeidsovereenkomst betekent? Neem gerust contact met ons op.