Werken als jobstudent? 475 uur vanaf 2017

jobstudent

Vanaf 2017 mogen jobstudenten 475 uur werken in plaats van 50 dagen per jaar. De nieuwe regelgeving die vorig jaar door de regering werd goedgekeurd, laat meer flexibiliteit toe en speelt in op seizoensarbeid. Het resultaat? Jobstudenten kunnen makkelijker en meer ingezet worden. Win-win voor alle betrokken partijen!


Wetgeving jobstudenten: van dagen naar uren

Tot 31 december 2016 werd studentenarbeid in dagen geregistreerd. Stel dat een jobstudent drie uur werkte, dan werd dat als een volledige dag geteld. Daardoor gingen er een heel aantal uren verloren en daalde het totaal van 50 dagen snel. Met de nieuwe regelgeving komt daar nu verandering in. Er wordt enkel in uren gerekend. Als je dus drie uur werkt, worden die gewoon afgetrokken van je totale aantal uren.

Jobstudenten krijgen meer flexibiliteit

Het grote voordeel van deze urenregeling? Meer flexibiliteit. Zo kan er ingespeeld worden op piekmomenten en ook op seizoensarbeid. Bovendien ging ook het aantal uren omhoog. In plaats van 400 uur (wat overeenkomt met 50 dagen) is er nu sprake van 475 uur. Dit kadert in de ambitie van de regering-Michel om werkgelegenheid te stimuleren en ondernemers meer vrijheid te bieden. Vooral in de horecasector wordt het nieuwe statuut van jobstudenten enthousiast onthaald. Er zijn namelijk het hele jaar door veel studenten aan de slag.

Hoeveel belastingen betaal je?

Wil je werken als jobstudent? Dan geldt een aparte belastingregelgeving. Hoeveel belastingen je moet betalen hangt af van je inkomsten. Tot aan de bovengrens betaal je geen belastingen. Als je erboven zit, dan draag je wel een deel af aan de fiscus. Je vindt de details op de website van de FOD Financiën.