Werkbaar werk anno 2017: wat betekent dit voor de overuren?

overuren

De wet rond Werk- en Wendbaar Werk van minister Peeters is sinds februari 2017 in voege. De maatregel moet een betere werk-privébalans garanderen en zo onder meer burn-outs tegengaan. Een mooi initiatief, maar wat betekent dat voor de overuren? We geven je een woordje uitleg.

Strenge grenzen op overuren

Overuren hebben meestal een negatieve bijklank, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Als werknemer wil je namelijk soms ook zélf overuren doen. Het is een goede kans om bijvoorbeeld een centje bij te verdienen of een uitdagend project rond te krijgen. Toch kun je niet onbeperkt blijven werken: Werkbaar Werk stelt strenge limieten aan het presteren van overuren. Terwijl de vorige grens op 78 uren per trimester lag, kun je in sommige sectoren nu tot 143 overuren doen.

Vrijwillig 100 extra overuren doen? De voorwaarden

Niet iedereen kan natuurlijk zomaar 100 uren langer werken; er zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet de werknemer volledig vrijwillig voorstellen om de overuren te presteren. Samen met de werkgever leg je deze afspraak vast in een schriftelijk akkoord dat 6 maanden geldig is. Dat betekent dat een werknemer per kalenderjaar 100 vrijwillige overuren extra mag presteren, zonder verplichte inhaalrust te moeten nemen.

Die grens verschilt overigens van sector tot sector. Zo kan bij een sector-cao de maximumgrens zelfs op 360 uren liggen. Ten slotte worden de overuren onmiddellijk uitbetaald of opzijgezet, zodat de werknemer ze kan opnemen als het nodig is. Die bewuste adempauzes zijn nu ook bekend als ‘loopbaansparen’.

Wat is ‘loopbaansparen’?

Sectoren kunnen kiezen voor de introductie van ‘loopbaansparen’. Dat wil zeggen dat werknemers, bovenop de wettelijke verlofdagen, tijd kunnen opsparen. Die uren zetten ze dan in wanneer ze daar nood aan hebben. Denk maar aan extra tijd voor verbouwingen, jonge kinderen, of een vervroegd pensioen. Ook bepaalde premies, zoals de eindejaarspremie, kunnen werknemers omzetten naar extra tijd.