Wat zijn je rechten als uitzendkracht?

rechten uitzendkracht

Uitzendarbeid verschilt op een aantal belangrijke punten van ander werk, maar als uitzendkracht geniet je ook van dezelfde rechten als vaste werknemers. Het grootste verschil is dat je tijdelijk via een uitzendkantoor aan de slag gaat voor een andere werkgever. Omdat die situatie weleens voor verwarring zorgt, leggen we in dit artikel nauwgezet uit welke rechten en plichten je als uitzendkracht hebt.

Werken als uitzendkracht: anders en toch niet zo anders

Als uitzendkracht verricht je net zoals ‘gewone’ werknemers werk voor een onderneming. Je geniet dezelfde rechten en plichten als andere werknemers. Dat betekent uiteraard niet dat er geen verschillen zijn. Die zijn er wel. De twee belangrijkste eigenschappen van uitzendarbeid zijn:

  1. Bij uitzendarbeid zijn altijd drie partijen betrokken: de uitzendkracht (de werknemer), het uitzendkantoor (de werkgever) en een andere onderneming die klant is bij het uitzendkantoor.
  2. Het betreft steeds contracten van bepaalde duur, bijvoorbeeld weekcontracten of dagcontracten. Zo krijg jij de kans om op een flexibele manier jobs uit te proberen, en krijgt je werkgever de kans om jouw talenten te ontdekken.

Hieraan zijn uiteraard heel wat voordelen betrokken. Zowel voor jou als voor de werkgever is er een grote flexibiliteit. Uitzendarbeid geeft pas afgestudeerden de kans om op korte tijd aan betaald werk te geraken én om verschillende beroepen en sectoren uit te proberen. Uitzendarbeid is daardoor dé springplank naar een vaste job. Meer dan de helft van de uitzendkrachten vindt binnen het jaar vast werk.

Hier heb je recht op

Als uitzendkracht heb je hierop recht:

  • Je ondertekent een schriftelijk arbeidscontract via het uitzendkantoor. Het uitzendkantoor staat je te allen tijde bij met advies en hulp.
  • Je ontvangt een wekelijks loon.
  • Je hebt recht op hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen en premies als vaste werknemers. Dat betekent dat je als uitzendkracht evengoed recht hebt op wettelijke feestdagen, maar ook op een gewaarborgd loon of een uitkering. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden.
  • Je gewerkte dagen als uitzendkracht tellen net zo goed mee voor je pensioen.
  • Bovendien heb je recht op een eindejaarspremie als je minstens 65 dagen uitzendwerk hebt verricht.

Wat zijn je plichten als uitzendkracht?

Het uitzendkantoor en je werkgever verwachten uiteraard ook enkele zaken van jou:

  • Je ondertekent je arbeidscontract en leeft het correct na.
  • Je daagt altijd op tijd op en doet je werk naar behoren.
  • Je verwittigt het uitzendkantoor meteen bij ziekte of afwezigheid.

Informeer jezelf en durf te vragen

Heb je nog vragen over jouw rechten en plichten als uitzendkracht, dan kun je altijd terecht bij Job Talent. Wie zichzelf goed informeert en zijn vragen aan de juiste partijen voorlegt, staat er sowieso beter voor. Met concrete vragen, over technische beroepen en knelpuntberoepen bijvoorbeeld, klop je het beste aan bij een gespecialiseerd uitzendkantoor als Job Talent.