Opzegtermijn van bedienden in 2016: alles wat je moet weten

opzegtermijn bedienden 2016

Sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe opzegtermijnen voor bedienden, die ook in 2016 van kracht blijven. Deze wijziging betekende een grote stap richting het zogenaamde ‘eenheidsstatuut’, waarbij de statuten van arbeiders en bedienden worden gelijkgeschakeld. Wij maken je wegwijs. 

In welk opzicht zijn de nieuwe opzegtermijnen anders?

De nieuwe opzegtermijnen verschillen in meerdere opzichten van de oude. In de eerste plaats worden alleen het aantal dienstjaren in acht genomen, en dus niet meer je leeftijd, loon of functie. Aangezien de termijnen in het begin korter zijn, betekenen de nieuwe opzegtermijnen meteen ook het einde van de proefperiode (uitgezonderd uitzendkrachten en studenten).

Uitzonderingen: voor bouwarbeiders wordt het nieuwe stelsel geleidelijk ingevoerd tegen 1 januari 2018. Voor bouwvakkers die actief zijn op werven, gelden – althans voorlopig – kortere opzegtermijnen dan in andere sectoren.

Zelf ontslag nemen

Andere oorden opzoeken? Je volste recht! Let wel: je kunt niet zomaar vertrekken van de ene dag op de andere. Volgens de nieuwe regeling moet je nog een tijdje blijven doorwerken.

Opzeggingstermijn op 31 januari 2013

Als je al in dienst was vóór 31 december 2013 wordt voor die periode je anciënniteit in aanmerking genomen. De opzeggingstermijn bedraagt in dat geval 1,5 maand per periode van 5 dienstjaren. Hier speelt het loon een belangrijk rol:

  • jaarlijkse loon lager dan 32.254 euro: 3 maanden opzegperiode
  • jaarlijkse loon minder dan 64.508 euro: 4,5 maanden opzegtermijn
  • jaarlijkse loon meer dan 64.508 euro: 6 maanden opzegperiode

Opzeggingstermijn vanaf 1 januari 2014

Voor de periode vanaf 1 januari 2014 gelden de nieuwe opzegtermijnen voor bedienden. De opzeggingstermijn bedraagt maximaal 13 weken.

AnciënniteitOpzeggingstermijn
minder dan 3 maanden1 week
tussen 3 en 6 maanden2 weken
tussen 6 en 12 maanden3 weken
tussen 12 en 18 maanden4 weken
tussen 18 en 24 maanden5 weken
tussen 2 en 4 jaar6 weken
tussen 4 en 5 jaar7 weken
tussen 5 en 6 jaar9 weken
tussen 6 en 7 jaar10 weken
tussen 7 en 8 jaar12 weken
meer dan 8 jaar13 weken

Opzeggingstermijn voor bedienden: ontslag door de werkgever

Als je wordt bedankt voor bewezen diensten, wordt de opzeggingstermijn berekend op basis van je anciënniteit. De termijn loopt van 2 weken wanneer je wordt ontslagen in de loop van het eerste kwartaal tot 64 weken als je na 22 jaar aan de deur wordt gezet.