Mogen bedienden stempelen? Alles wat je moet weten

bedienden stempelen

Hebben bedienden net zoals arbeiders recht op een werkloosheidsuitkering? Mogen bedienden met andere woorden stempelen? Lees hier hoe de vork precies in de steel zit.

Werkloosheidsuitkering voor bedienden

Of je als werkloze bediende recht hebt op een uitkering, hangt grotendeels af van de vraag of je al dan niet onvrijwillig werkloos bent.

  • Als je in onderling overleg met je werkgever een einde hebt gemaakt aan je arbeidsovereenkomst, dan heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering. Je hebt dan immers ingestemd met je ontslag. Kun je evenwel aan de RVA aantonen dat je een geldige reden had om zelf ontslag te nemen, bijvoorbeeld vanwege een medische reden, dan kan het zijn dat je toch recht hebt op een uitkering.
  • Ook bij ontslag om dringende reden (bijvoorbeeld wegens dronkenschap, werkweigering of geweld) zal je als bediende niet onmiddellijk recht hebben op een werkloosheidsuitkering.
  • In zowat alle andere gevallen heb je in principe wél recht op een werkloosheidsuitkering. Je hebt dan een C4-formulier nodig om bij de VDAB de aanvraag voor je uitkering te doen. Je werkgever is verplicht om je dit document te bezorgen.

Om te kunnen stempelen, zal je wel het bewijs moeten leveren van een minimumaantal arbeidsdagen tijdens een referteperiode voor je werkloosheid. De details hiervan vind je op de site van de RVA. Je vindt er ook meer details over de precieze berekening van je uitkering.

Stempelen bij tijdelijke werkloosheid

Bij bedienden spreken we van tijdelijke werkloosheid als ze door omstandigheden niet kunnen werken. Concreet gaat het over:

  • economische oorzaken
  • overmacht
  • sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie
  • staking

Ben je tijdelijk werkloos, dan heb je automatisch recht op een werkloosheidsuitkering. Je hoeft dus niet eerst een bepaald aantal dagen gewerkt te hebben.

Kun je stempelen na een interimcontract?

Ook een tijdelijke opdracht als uitzendkracht telt als een normale werkperiode. Voldoe je aan de voorwaarden, dan behoud of verwerf je dus alle rechten op een uitkering. Als je niet meteen aan een volgende opdracht begint, moet je aan de uitzendconsulent je C4 vragen.

Twijfel je of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering? Neem dan contact op met je uitbetalingsinstelling.