5 tips voor veiligheid op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer

Vaak staan we te weinig stil bij het belang van een veilige werkvloer, zowel voor onszelf als voor onze collega’s. Een veilige werkplaats is bovendien niet alleen de verantwoordelijkheid van je werkgever: ook jij als werknemer kunt inspanningen leveren om veilig en gezond te werken. En dat gaat veel verder dan machines correct onderhouden en bedienen. Wacht niet tot het misgaat: lees de tips en beperk de risico’s op de werkvloer.

1.     Ken de weg

Waarschijnlijk vind je blindelings je weg naar je werkpost en de eetzaal. Maar weet je ook waar je heen moet in geval van nood? Zorg dat je je altijd bewust bent van waar de nooduitgangen en het EHBO-lokaal zijn. Als je werkgever een plattegrond met een vluchtplan heeft opgehangen: bestudeer het goed. Meteen weten waar je moet zijn, helpt om het hoofd koel te houden bij bijvoorbeeld brand.

2.     Volg de procedures

Informeer je over de procedures voor noodscenario’s, zodat je weet wat je moet doen en in welke volgorde. Heb je gemorst met een gevaarlijk chemisch product? Waarschuw meteen je collega’s. Werk je in een ruimte met onderdruk? Wacht dan minstens een half uur tot het luchtbehandelingssysteem de stoffen heeft afgevoerd. In alle andere gevallen ontsmet je de plek meteen.

3.     Gebruik aangepaste werkkledij en beschermingsmiddelen

Betreed de werkvloer niet zonder beschermkledij. Kledij mag uiteraard niet hinderen, maar moet wel veilig zijn. Afhankelijk van je taak, heb je een helm nodig, veiligheidsschoenen, handschoenen of misschien zelfs signalisatiekledij.

4.     Werk proper

Een volle of chaotische werkomgeving is niet alleen onaangenaam en stresserend, het is ook bijzonder onveilig. Rondslingerende rommel, loszittende vloerbekleding of gemorste vloeistoffen zorgen voor uitschuif- of struikelgevaar. Dit lijkt misschien banaal, maar uitglijden, struikelen of vallen staat in de top drie van de meest voorkomende arbeidsongevallen, en de gevolgen kunnen dramatisch zijn. De enige veilige werkvloer is dan ook een opgeruimde werkvloer.

5.     Lees de werkpostfiche

Tot slot is een werkpostfiche onontbeerlijk. Het document is wettelijk verplicht en vat de risico’s samen die verbonden zijn aan een bepaalde functie of taak op de werkpost, met de preventiemaatregelen op die eraan verbonden zijn. Lees het aandachtig om een goed beeld te krijgen van de gevaren op je werkplaats.