Soft skills versus hard skills op de werkvloer: wie wint het pleit?

soft-skills

Als je op zoek bent naar een nieuwe job, denk je waarschijnlijk vooral aan de kennis en vaardigheden die je in je motivatiebrief en op je cv het best in de verf zet. Deze ‘hard skills’ zijn inderdaad belangrijk. Maar hoewel ze vaak vergeten worden, zijn ‘soft skills’ ook onmisbaar. Werkgevers hechten er veel belang aan, zowel bij het aanwerven van nieuw talent als bij het beoordelen van huidige werknemers. Soft skills versus hard skills op de werkvloer: wie wint het pleit?

Het belang van hard skills

Hard skills of harde competenties zijn die vaardigheden of die kennis die je nodig hebt om een job succesvol te kunnen doen. Deze competenties zijn dus jobspecifiek, en je verwerft ze via trainingen of opleidingen. Enkele voorbeelden maken meteen duidelijk wat we hieronder verstaan: denk onder meer aan programmeren, boekhoudkunde, een vreemde taal spreken, kennis van rechtspraak of IT.

Geen succes zonder soft skills

Soft skills daarentegen zijn persoonlijkheidskenmerken en karaktertrekken, zoals leiderschapskwaliteiten, empathie, communicatieve vaardigheden, et cetera. Hoewel deze vaardigheden minder makkelijk kwantificeerbaar zijn dan hard skills, hebben ze een enorme invloed op onder meer de interacties op de werkvloer en op de klantrelaties. Zo zijn zachte competenties onmisbaar om op alle niveaus met collega’s en leidinggevenden te kunnen communiceren, om te onderhandelen met leveranciers, om een goede relatie op te bouwen partners en klanten, en ga zo maar door.

Zachte versus harde competenties?

Als werknemer moet je uiteraard in staat zijn je job naar behoren uit te voeren, waarvoor je de juiste harde vaardigheden in huis moet hebben. Toch kun je ook niet zonder zachte vaardigheden. Een mix is dus ideaal, al is de balans voor elke job anders. Terwijl verkopers het bijvoorbeeld vooral van hun soft skills moeten hebben, hebben fysici voornamelijk baat bij hard skills.

Dat een combinatie van hard skills en soft skills algemeen genomen het beste is, blijkt uit de top tien van meest gevraagde competenties, die zowel harde als zachte vaardigheden bevat:

  • Talenkennis
  • Mensenkennis en communicatie
  • Teammanagement en leiderschap
  • Organisatietalent
  • Financiën en budgettering
  • IT
  • Kennis rond duurzaamheid en ecologie
  • Inkoop en onderhandelen
  • R&D
  • Gezondheidszorg

Zo weet je meteen op welke kennis en vaardigheden je het best kunt inzetten!