Werftoezichter (M/V)

Technisch toezicht:
Controleren of de werken uitgevoerd worden volgens de plannen en volgens de regels van de kunst
Opmeten van de door de aannemer uitgevoerde hoeveelheden en deze toewijzen aan de voorziene posten in het bestek of aan onvoorziene, bijkomende werken ter beoordeling van de maandelijkse vorderingsstaat.

Kwaliteitscontrole:
Aantonen (of laten aantonen door de aannemer) van de conformiteit tussen de kwaliteit van de werken en het bestek (via proeven)
Toezien dat de proeven volgens de voorschriften en volgens de in het bestek bepalende frequentie worden uitgevoerd.

Werfveiligheid:
Toezicht houden op de naleving van de goedgekeurde veiligheidsplannen
Toezicht houden op de werken uitgevoerd door de aannemer, teneinde de veiligheid van alle personen op de werf te waarborgen;
Rapporteren van de vaststellingen aan de hogere werfleiding en in voorkomend geval aan de veiligheidscoördinator.

Werforganisatie en operationele werfcontrole:
Bijwonen van werfvergaderingen en actief participeren in het overleg
Controleren of de werken worden uitgevoerd binnen de voorziene werkzone
Waken over het minimaal houden van de onvermijdelijke overlast
Bij hinder of klachten het probleem voorleggen aan de hogere werfleiding
Vergelijken van de vooruitgang van de werken met de ingediende planning en indien nodig vertraging door onvoorziene omstandigheden vaststellen.

Rapportering en verslaggeving:
Verslag van de verschillende activiteiten geven aan de hogere werfleiding.
Invullen van het dagboek der werken.

Vaardigheden en kennis

- Je bezit een A2 of Bachelor diploma richting Bouw
- Je bent leergierig en gemotiveerd

Aanbod

- Uitgebreide opleidingsmogelijkheden
- Uitdagende infrastructuur projecten
- Een open cultuur die rekening houdt met je competenties, motiviaties en verwachtingen
- Een job optie VAST

Extra informatie

Plaats van tewerkstellingAntwerpen
FunctieWerftoezichter
TypeBediende
WerkregimeVoltijds
Aantal voltijdse uren38
Aantal deeltijdse uren0
WerkshiftenDagploeg
IT skills,Microsoft Office,
TalenkennisNederlands