Wegeniswerker (M/V)

De wegenwerken bestaan uit opbraakwerken, grondwerken, funderingswerken, waterafvoerwerken, het bouwen van andere leidingenstelsels of nutsvoorzieningen, en het aanleggen en/of herstellen van verhardingslagen voor wegen of spoorwegen en aanhorigheden (bv. parkeerplaatsen, voetpaden,…).De wegeniswerker houdt zich met name bezig met routinematige werkzaamheden, aangevuld met enkele specialistische werkzaamheden. De meer specialistische werkzaamheden van de wegeniswerker zijn onder andere het begeleiden van minder ervaren collega’s, het bewaken van voortgang en kwaliteit en het inschatten of hij bij bepaalde werkzaamheden wel of niet mechanische hulpmiddelen moet inzetten.- De werkplaats organiseren zodat de werken zonder oponthoud kunnen uitgevoerd worden - De wegbedekking aanbrengen en opleveren zodat deze toegankelijk wordt voor publiek - Zorgen voor de materialen op de werven door het uitvoeren van bestellingen en controle van de voorraden zodat de continuïteit van het werk op de werven kan verzekerd worden. -

Vaardigheden en kennis

1) Resultaatsgerichtheid: Het vermogen om zich doelgericht en op een vastberaden en volhoudende wijze in te zetten om de vooropgestelde resultaten te behalen.2) Aanpassingsvermogen: Het vermogen om op veranderingen te reageren. De eigen prestaties, vaardigheden, werkmethode en gedragsstijl aanpassen aan veranderende omstandigheden en verwachtingen.3) Veiligheidsgerichtheid: De mate waarin men rekening houdt met veiligheids- en gezondheidsaspecten, en men het fysische welzijn van alle betrokkenen verzekert.4) Interne / Externe klantgerichtheid: Het vermogen om de interne/externe klant op de eerste plaats te stellen, aan zijn noden tegemoet te komen en een goede service te leveren.5) Werken in team: Het vermogen om actief samen te werken met de collega’s teneinde resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep.

Aanbod

- Job optie VAST - Mooi loon - Flexibele werkuren

Extra informatie

Plaats van tewerkstellingDendermonde
FunctieWegeniswerker
TypeArbeider
Werkregime
Aantal voltijdse uren38
Aantal deeltijdse uren0
WerkshiftenDagploeg