Vorst
- Je staat in voor het snel analyseren, opzoeken en oplossen van technische storingen
- Je verhelpt storingen volgens de opgelegde werkinstructies
- Je voert geplande onderhoudswerkzaamheden uit volgens werkorders en brengt verbeteringen aan waar nodig
- Je draagt de verantwoordelijkheid voor het technisch in orde houden van de productie-installaties
Sint-Lambrechts-Woluwe
- Je controleert de materialen voor de opstart van de procedure
- Je monteert en demonteert filters en centrifuges
- Je zorgt voor de opstart van de installaties en controleert hierbij ook de parameters
- Je analyseert de resultaten en bespreekt deze met jouw verantwoordelijke
- Je staat ook in voor de hygiëne van jouw werkplaats
- Je stelt samen de werkprocedures op en werkt deze uit
- Je stelt ook het productieverslag op
Neder-Over-Heembeek (Bru.)
- Je staat in voor het taak- en doelgericht aansturen van jouw team.
- Je geeft instructies ten einde de planning te realiseren.
- Je volgt medewerkers op, betrekt, motiveert ze.
- Je stuurt medewerkers on-the-job bij.
- Je staat in voor het opvolgen van de functioneringsgesprekken van jouw team.
- Je werkt samen met het training departement met het oog op een gepaste opleiding van de productiemedewerkers.
- Je bent verantwoordelijk voor de planning & organisatie van de werkzaamheden om zo de continuïteit van het procesverloop te garanderen.
- Je organiseert de planning van de dagelijkse werkzaamheden.
- Je zorgt voor de selectiegesprekken voor het vervolledigen van jouw team.
- Je werkt samen met je team aan een continue optimalisatie van de naleving van normen en regels met betrekking tot goede productiepraktijken (GMP). Je streeft hierbij naar hogere kwaliteitsstandaarden.
- Je houdt de apparatuur en instrumenten in goede staat van werking in samenwerking met de technische dienst.
- Je wisselt geregeld informatie uit met collega teamleaders, supervisors en productieleiding gezien je het aanspreekpunt bent voor het team.
- Je neemt deel aan projecten over kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen.
- Je voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit.
Sint-Lambrechts-Woluwe
- Je draagt zorg voor een optimaal en up to date kwaliteitssysteem, dit doe je volgens bepaalde procedures zodat de prodcuten tijdig aan de partners kunnen worden vrijgegeven.
- Je zorgt ervoor dat de producten steeds aan de kwaliteitssystemen voldoen.
- Jestelt de begroting van de afdeling op
- Je stemt resultaten op elkaar af
- Je zorgt voor een optimale organisatie binnen jouw team en volgt de dagelijkse activiteiten op.
- De dagelijkse activiteiten worden door jou aangestuurd.
bij problemen kom je tussen en zorg je voor de gepaste oplossing
- Je analyseert de resultaten en zorgt voor verbetering indien nodig.
- Je neemt deel aan het selectieproces voor nieuwe medewerkers
- Je motiveert jouw team en stuurt ze aan.
Neder-Over-Heembeek (Bru.)
- Je staat in voor het taak- en doelgericht aansturen van jouw team.
- Je geeft instructies ten einde de planning te realiseren.
- Je volgt medewerkers op, betrekt, motiveert ze.
- Je stuurt medewerkers on-the-job bij.
- Je staat in voor het opvolgen van de functioneringsgesprekken van jouw team.
- Je werkt samen met het training departement met het oog op een gepaste opleiding van de productiemedewerkers.
- Je bent verantwoordelijk voor de planning & organisatie van de werkzaamheden om zo de continuïteit van het procesverloop te garanderen.
- Je organiseert de planning van de dagelijkse werkzaamheden.
- Je zorgt voor de selectiegesprekken voor het vervolledigen van jouw team.
- Je werkt samen met je team aan een continue optimalisatie van de naleving van normen en regels met betrekking tot goede productiepraktijken (GMP). Je streeft hierbij naar hogere kwaliteitsstandaarden.
- Je houdt de apparatuur en instrumenten in goede staat van werking in samenwerking met de technische dienst.
- Je wisselt geregeld informatie uit met collega teamleaders, supervisors en productieleiding gezien je het aanspreekpunt bent voor het team.
- Je neemt deel aan projecten over kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen.
- Je voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit.
Neder-Over-Heembeek (Bru.)
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, documentatie, en kwaliteit;
Je hebt leiding over de medewerkers van jouw afdeling en stimuleert ze;
Je zorgt dat de organisatie en planning goed verloopt;
Je bent mee verantwoordelijk voor verschillende projecten;
Je vertegenwoordigt jouw afdeling tijdens de vergaderingen;
Je werkt samen met de collega's van jouw afdeling en van andere afdelingen aan een voortdurende verbetering.
Neder-Over-Heembeek (Bru.)
- Je staat in voor het taak- en doelgericht aansturen van jouw team.
- Je geeft instructies ten einde de planning te realiseren.
- Je volgt medewerkers op, betrekt, motiveert ze.
- Je stuurt medewerkers on-the-job bij.
- Je staat in voor het opvolgen van de functioneringsgesprekken van jouw team.
- Je werkt samen met het training departement met het oog op een gepaste opleiding van de productiemedewerkers.
- Je bent verantwoordelijk voor de planning & organisatie van de werkzaamheden om zo de continuïteit van het procesverloop te garanderen.
- Je organiseert de planning van de dagelijkse werkzaamheden.
- Je zorgt voor de selectiegesprekken voor het vervolledigen van jouw team.
- Je werkt samen met je team aan een continue optimalisatie van de naleving van normen en regels met betrekking tot goede productiepraktijken (GMP). Je streeft hierbij naar hogere kwaliteitsstandaarden.
- Je houdt de apparatuur en instrumenten in goede staat van werking in samenwerking met de technische dienst.
- Je wisselt geregeld informatie uit met collega teamleaders, supervisors en productieleiding gezien je het aanspreekpunt bent voor het team.
- Je neemt deel aan projecten over kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen.
- Je voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit.
Neder-Over-Heembeek (Bru.)
- Je stuurt de uitvoering van de werkzaamheden zodat deze tijdig kunnen starten;
- Je zorgt ook dat de werkzaamheden volgens de juiste richtlijnen kunnen starten;
- Je volgt storingen op en zorgt ook samen met het team dat deze opgelost geraken;
- Je zorgt voor de administratie rond de werkzaamheden;
- Je denkt mee na over verschillende procedures zodat deze in de toekomst beter kunnen verlopen.
Neder-Over-Heembeek (Bru.)
Als Quality Engineer draag je zorg voor het waarborgen van kwaliteit door het opvolgen van en verzekeren dat alle handelingen op alle niveaus gebeuren volgens de toegepaste kwaliteitssystemen.
Je draagt bij dat de kwaliteit van de farmaceutische producten van CAF-DCF voldoet aan de Europese en Amerikaanse richtlijnen.
- Je draagt zorg voor het waarborgen van de kwaliteit door het opvolgen en het verzekeren dat processen en handelingen gebeuren volgens de toegepaste kwaliteitsnormen:
- Je volgt geschreven documenten op zoals procedures, protocollen en rapporten betreffende kwaliteitssystemen van andere afdelingen;
- Je draagt zorg voor de correctie en autorisatie van deze procedures, protocollen en rapporten;
- Je zorgt voor het in handen houden van batch records en lab records.
- Je werkt mee aan verschillende projecten die betrekking hebben op risico-analyses, kwalificatie en validatie:
- Je draagt zorg voor het uitvoeren van risicoanalyses en bepaald corrigerende en preventieve maatregelen
- Je volgt wijzigingen op via Change control;
- Je volgt initiële en routinematige validatie en kwalificaties op.
- Je neemt deel aan of begeleidt kwaliteit gerelateerde projecten.
- Je staat in voor het informeren, bewust maken en trainen van CAF-DCF medewerkers:
- Je draagt bij tot het borgen van het kwaliteitsniveau en je werkt mee aan continue (kwaliteit)verbetering;
- Je bent verantwoordelijk voor het informeren van collega’s met betrekking tot kwaliteit, farmaceutische wetgeving en regels;
- Je staat in voor het stimuleren van medewerkers om te handelen volgens de farmaceutische regels.
Neder-Over-Heembeek (Bru.)
- Je biedt ondersteuning aan de afdeling Productie door het verrichten van taken die betrekking hebben om trending van gegevens
- Meewerken aan diverse productieprojecten.
- Opmaken van productierapporteringen.
- Het samenstellen van productiegegevens (rendement- en trendanalyses, samenvattende rapporten) ten einde het management en de directie management informatie te verstrekken.
- Omzetten van data vanuit LIMS en Access naar minitab
- Interpreteren van gegevens en analyses
- Opmaken van periodieke rapporteringen op basis van rendement- en trendanalyses.
- Opmaken en interpreteren van vergelijkende rapporten inzake de intermediaire producten.
- Deelnemen aan productieprojecten ( Bv. Onderzoeken van deviaties uit trending analyses) dit van uitwerking tot rapportering.
- Opvolgen van de naleving van GMP richtlijnen in de afdeling Productie, ten einde te voldoen aan de veiligheids- en hygiënevoorschriften.
- Het opstellen en aanpassen van nota’s en Notification Of Event.