Roeselare
Je garandeert de correcte werkzaamheid en optimale staat van technisch uitrusting op het terrein, hoofdzakelijk parkeerautomaten en toegangsinfrastructuur in parkings.
Je verzorgt ook werkingsmaterialen van de parkeerwachters en de kantoorinfrstructuur.
Je draagt ook verantwoordelijkheden voor de administratieve voorbereiding en opvolging van het technisch werk.
Je kan volledig autonoom een project ontwerpen, ontwikkelen en realiseren.
Heverlee
- Je werkt delen van modules en subsamenstellingen uit tot een volwaardig bestel en documentatiepakketten in SolidWorks
- Je volgt bestellingen op en helpt bij de uitbouwing van modules
- Je houdt documentatiepakketten up to date
- Je hebt doorgroeimogelijkheden tot senior mechanical engineer
Heverlee
Je draagt de verantwoordelijkheid in het operationeel houden en voor eerstelijnsinterventies van alle technische installaties.
Je doet de opvloging van de installaties vanuit de controlekamer en doet regelmatig controlerondes en interventies overhet hele bedrijf.
Je zorgt ook voor het optimaal functioneren van lucht en waterbehandelingsinstallaties, koelingssystemen, installaties voor algemene elektriciteitsvoorziening, hoogspanning, regelsystemen, verwarming, perslucht en gasdistributie, veiligheidssystemen, enz.
Je werkt ook nauw samen met onderhoudsfirma's.
Westerlo
Herstellingen en verbeteringen van alle installaties en machines.
Defecten en gebreken aan machines definitief verhelpen. Oplossen van storingen.
Beerse
- eerste lijns ondersteuning van kleine technische machines
- technische ondersteuning
- herstellen van labo materiaal
- kalibreren en uitvoeren van validaties
Sint-Lambrechts-Woluwe
- Je draagt zorg voor een optimaal en up to date kwaliteitssysteem, dit doe je volgens bepaalde procedures zodat de prodcuten tijdig aan de partners kunnen worden vrijgegeven.
- Je zorgt ervoor dat de producten steeds aan de kwaliteitssystemen voldoen.
- Jestelt de begroting van de afdeling op
- Je stemt resultaten op elkaar af
- Je zorgt voor een optimale organisatie binnen jouw team en volgt de dagelijkse activiteiten op.
- De dagelijkse activiteiten worden door jou aangestuurd.
bij problemen kom je tussen en zorg je voor de gepaste oplossing
- Je analyseert de resultaten en zorgt voor verbetering indien nodig.
- Je neemt deel aan het selectieproces voor nieuwe medewerkers
- Je motiveert jouw team en stuurt ze aan.
Brugge
- Je zorgt mee voor het onderhoud en de herstellingen van medisch materiaal (o.a. elektrische bedden en toebehoren);
- Je staat mee in voor de levering en installatie van o.a. elektrische zorgbedden bij de klant (ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg,...);