Kieldrecht (Beveren)
Als logistiek bediende krijg je een gevarieerd takenpakket toegewezen. Hieronder een greep:
- Je zal verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de binnenkomende orders;
- Daarbij zal je de productie aansturen in samenspraak met de lijnverantwoordelijken;
- Alsook doe je de planning en organisatie van de uitgaande ritten naar klanten en verdelers;
- Je vormt ook steeds het eerste aanspreekpunt voor klanten en verdelers;
- Onze eigen chauffeurs aansturen, maar ook het aanvragen van transportorders bij externe transporteurs behoort tot jouw takenpakket;
- Tenslotte zal je ook instaan voor het behandelen van klachten.

Aartselaar
Je bent verantwoordelijk voor de inkomende- en uitgaande goederen in het magazijn te Aartselaar. Je bent niet vies een handje uit de mouw te steken in het lossen van de goederen.
Je zorgt proactief, in samenspraak met de logistieke leiding, voor een optimale benutting van stockageruimte (binnen- en buiten terrein, parking).
Je zorgt voor de interne verwerking (administratief) van de leveringen.
Je ziet toe op een optimale presentatie van de goederen.
Je omschrijft de inkomende goederen, zodat deze online geveild kunnen worden.
Je maakt deel uit van het team dat instaat voor de organisatie van de kijkdagen en afgiftedagen.
Je zorgt voor een nauwkeurige verwerking van de uitgaande goederen en goederen in langdurige opslag.
Je kijkt toe op een propere werkplek, je verwerkt alsook de afvalstroom.
Brucargo
Je verzorgt een vlotte en tijdige afhandeling van goederen.
Je volgt goederen strak op in het intern systeem of via andere software.
Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en versterken van de relaties met leveranciers, klanten,..
Je volgt de nodige procedures op en je bent verantwoordelijk voor de conformiteit van de verwerkte goederen.
Je update het intern systeem zodat de verwerking van goederen naadloos opgevolgd kan worden.
Je communiceert met de verschillende interne klanten en andere vestigingen.

Brucargo
- Je zorgt voor een vlotte en tijdige afhandeling van het vrachtvervoer.
- Je geeft de nodige gegevens op een accurate manier in in het systeem.
- Je zorgt ervoor dat je de aankomst van goederen communiceert naar de andere vestigingen en naar klanten toe.
- Je zorgt ervoor dat de facturering met klanten en leveranciers tijdig gebeurd.
- Je staat in contact met klanten om hen te ondersteunen in het proces, je kijkt er dan ook op toe dat de zendingen voldoen aan de normen.
- Je onderhoudt goede relaties met klanten, alsook met leveranciers.
- Je zorgt ervoor dat zendingen voldoen aan de interne, alsook aan de externe regelgeving.
- Enz.
Sint-Truiden
Taken van de administratief medewerker:
• Zelfstandig inrichten, uitvoeren en controleren van diverse en uiteenlopende administratieve werkzaamheden.
• Administratieve ondersteuning door middel van invoeren administratieve gegevens en controle hiervan
• Je regelt het transport van de vrachtwagens:
o transportplanning, afstemming en terugkoppeling met je interne en externe klanten en contactpersonen. Opvolging en bijsturing waar nodig.
• Je staat in voor de correcte verwerking van gegevens op basis van de bestellingen, facturen ed.
• Personen onthalen en hun vraag identificeren. Telefonische oproepen aannemen.
Doorverbinden naar de gevraagde gesprekspartners. Eventueel boodschap noteren
• Bestellingen plaatsen. Kopieerwerk verrichten. Documenten coderen, klasseren en archiveren
• Je volgt de algemene mailbox op en de order intake
• Je werkt kort samen met andere medewerkers van de dienst administratie en de mensen van de operationele diensten.
Zaventem
Je bent verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en monitoren van de ontvangst, de stockage en het dispatchen van goederen.
Je verzekert de efficiënte verwerking van goederen. Daarnaast zorg je ook voor de tijdige afhandeling en levering van deze goederen.
Je bent verantwoordelijk voor het leiden van een team, verwerken van bestellingen,..
Je zorgt voor de jaarlijkse inventaris, stockbeheer en het volledige onderhoud van het magazijn aan het hand van de S5-methode.
Je identificeert en implementeert nieuwe processen en zorgt voor oplossingen voor mogelijke problemen en/of escalaties.

Willebroek
- Ontvangen van klanten/chauffeurs en de juiste loskade aanwijzen
- Laden/lossen
- Binnengekomen materialen natellen, aanduiden op verhuur bon en visueel nakijken.
- Nagekeken en getelde materialen naar de testzone brengen
Willebroek
- Reparaties opvolgen.
- Helpen in het magazijn en backstock.
- In take materialen
- Uitvoeren van ondersteunde functie bij verkoop.
- Winkel onderhouden.
- Het testen van materialen.
- Regelen van export verzendingen.
- Logistiek
- In staat om de back-up te zijn bij afwezigheid van second hand asisstant 2
Willebroek
Klantgericht:
- Telefonie: klanten helpen en doorschakelen naar de juiste persoon.
- Offertes voor huuraanvragen aanmaken, opvolgen en adviseren.
- Bestellingen van klanten verwerken in het verhuurprogramma (R+). Nauwe interactie met magazijnpersoneel.
- Verwerken van documenten nadat de klant materialen heeft opgehaald.
- Verwerken van documenten nadat de klant gehuurde materialen heeft geretourneerd.
- Opvolging indien klanten niet alles retour brengen.
- Zorgen dat de nieuwe huurvouchers op een correcte manier worden gefactureerd.
- Opmerkingen van klanten behandelen en klasseren. (Technisch en financieel)
- Prijzen opstellen en laten factureren voor niet teruggebrachte materialen/onderdelen.
- Contante betalingen m.b.t. inhuur correct verwerken.
- Afmetingen, gewichten en verzekeringsprijzen doorgeven van materialen betreffende verhuur voor klanten die dit nodig hebben voor transport. (Buitenland)
- Opmaken en verzorgen van documenten voor buitenlandse klanten indien nodig. (Commercial invoice/Packing List/ ATA Canret)
- Opvolging gebruik nachtsas.


Intern:
- Inhuren van materiaal bij andere AED filialen indien nodig.
- Opvolgen en doorgeven van 2de hands bestellingen uit de vaste stock van AED Rent.
- Stock checken met verantwoordelijkheden in buitenlandse vestegingen indien deze niet overal correct is.
- Materialen inhuren bij leveranciers indien tekorten niet intern opgelost kunnen worden.

- Intern aanspreekpunt.
- Verwerken van uitgaande bonnen in Rent+.
- Nakijken van klaargezette bonnen voor onze klant en andere klanten.
- Oplossen en opvolgen van tekorten.
- Laden/lossen van wekelijkse transporten.
- Natellen en controleren van inkomende materialen van onze klant en andere klanten.
- Verwerken van inkomende bonnen in Rent+.