Het uurloon van een arbeider: hoe bereken je dat?

uurloon arbeider

Het loon van een arbeider wordt wel vaker uitgedrukt in een uurloon in plaats van een maandloon. Hoe bereken je hoeveel je als arbeider per uur verdient? Er zijn een aantal factoren in het spel. We zetten ze op een rijtje.

Brutoloon en nettoloon

Het brutoloon is je loon zonder aftrek voor de belastingen of de sociale zekerheid, maar het is niet wat je werkgever voor jou betaalt. Hij betaalt bovenop het brutoloon ook nog de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid en soms ook nog andere extra’s. Het nettoloon is wat als arbeider op jouw bankrekening terechtkomt.

Voor het berekenen van het nettoloon zijn dit de richtlijnen:

  • Het brutoloon dat arbeiders op hun loonbrief zien verschijnen, bedraagt ongeveer dertig procent van wat hun werkgever aan de klant aanrekent.
  • Van het brutoloon worden nog sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing afgehouden. Zo wordt het nettoloon berekend.

Uurloon arbeider

Het is moeilijk om op basis van een brutoloon het uurloon van een arbeider exact te berekenen. Brutolonen kunnen namelijk op basis van een cao berekend worden en verschillen dikwijls per sector. Veel hangt ook af van het paritair comité en de wettelijke loonschalen.

Wie verdient het meest?

Uit cijfers van de Bouwunie blijkt dat schrijnwerkers en sloopwerkers het meest verdienen. Uiteraard worden ook ervaring en competenties in rekening genomen. Arbeiders die buiten werken, worden bovendien beter vergoed dan mensen die binnenwerk verrichten. Ook de moeilijkheid van de job speelt een rol.

Hoge sociale lasten

De sociale lasten in België zijn zowel voor werknemers als werkgevers erg hoog. Wil je een zo hoog mogelijk uurloon als arbeider? Dan is het vooral belangrijk om zo veel mogelijk kennis op te doen en goed geschoold te zijn.