Hoe zit het juist met de eindejaarspremie voor uitzendkrachten?

eindejaarspremie uitzendkracht

Op het einde van het jaar kijken heel wat mensen uit naar hun eindejaarspremie. Het is een welgekomen extra bonus om kerst- en eindejaarscadeaus te kopen en de feestdagen met wat extra financiële slagkracht in te zetten. In de meeste bedrijven maakt de eindejaarspremie een vast onderdeel uit van de verloning. Maar geldt dat ook voor uitzendkrachten?

Eindejaarspremie is geen verworven recht

Heel wat werknemers beschouwen de eindejaarspremie als een verworven recht. Maar – in tegenstelling tot wat er dikwijls wordt gedacht – is het geen verplichting van de werkgever. De premie wordt doorgaans individueel overeengekomen met de werknemer of staat in de CAO van het bedrijf. Je doet er dus goed aan om te controleren wat de precieze regeling is vooraleer je ergens aan de slag gaat.

De voorwaarden op een rijtje

Uitzendkrachten hebben recht op een eindejaarspremie als ze minimaal 65 dagen of 520 uren hebben gewerkt tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het huidige jaar.

De eindejaarspremie voor uitzendkrachten wordt in de loop van december betaald door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Je ontvangt hiervoor begin december een document van hen. Op het moment dat je het document in de bus krijgt, weet je dat je aan de voorwaarden voldoet en heb je recht op de premie.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie voor uitzendkrachten?

Het brutoloon is de basis voor de berekening van de eindejaarspremie. De eindejaarspremie voor uitzendkrachten bedraagt 8,27% van het totale bruto jaarloon. Hou er rekening mee dat van de brutopremie nog socialezekerheidsbijdragen (13,07%) en bedrijfsvoorheffing (23,22%) worden afgehouden.

Tip: Je bent verplicht om de eindejaarspremie aan te geven bij de fiscus. Je doet dat op de belastingaangifte van het jaar dat volgt op de toekenning van de premie.