Hoe vind je een kandidaat die past bij de bedrijfscultuur?

kandidaat bedrijfscultuur

Wie op zoek is naar de perfecte kandidaat, investeert onvermijdelijk heel wat kostbare tijd in het opstellen van een duidelijk profiel, het verspreiden van de vacature, het interviewen van kandidaten, en ga zo maar door. Je let daarbij uiteraard op de ervaring en de vaardigheden van de kandidaten die zich aandienen, maar hoe weet je zeker of ze ook bij de bedrijfscultuur passen? Het belang van zo’n match is niet te onderschatten.

Het belang van een match met je bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur is het geheel van normen en waarden waarmee een bedrijf zich identificeert. Onder meer de gangbare leiderschapsstijl heeft daar een invloed op. Of een kandidaat al dan niet bij de bedrijfscultuur past, maakt vaak het verschil tussen een bijdrage die de organisatie écht naar een hoger niveau tilt of niet. Een werknemer die weinig voeling heeft met de bedrijfscultuur is bovendien sneller geneigd om elders te gaan solliciteren.

Vertel tijdens het sollicitatiegesprek over de cultuur

Je weet niet of een kandidaat al dan niet matcht met de bedrijfscultuur als je hem of haar niet vertelt wát die precies inhoudt. Het sollicitatiegesprek is de ideale gelegenheid om de cultuur binnen de organisatie te bespreken en er concrete voorbeelden van te geven. Zo’n aanpak bespaart je ook tijd: kandidaten die al vroeg merken dat ze zich niet thuis zullen voelen, zijn wellicht geneigd om af te haken.

Diversiteit is cruciaal

Een match met de bedrijfscultuur zoeken is uiteraard geen excuus om te discrimineren (lees: allemaal mannen aanwerven omdat het huidige personeelsbestand voornamelijk uit mannen bestaat). Het geheel van normen en waarden dat een bedrijf uitdraagt, is ook niet in steen gebeiteld: nieuwe werknemers kunnen gaandeweg nieuwe accenten leggen of frisse ideeën aandragen. Als werkgever heb je immers alle voordeel bij medewerkers die zich goed voelen op het werk.