Knelpuntenberoepen: nijpend tekort aan technisch talent

knelpuntberoepen

Technisch talent is bijzonder gegeerd op de arbeidsmarkt. Dat blijkt eens te meer uit de lijst van de knelpuntberoepen. Heb je een technische scholing in een van deze beroepen achter de rug? Heb je de vereiste knowhow en het nodige inzicht? Ben je gedreven om in team te werken, kwalitatief werk te leveren en constant bij te leren? Dan heb je het ideale profiel om een van de vele knelpuntvacatures in te vullen!

Kwalitatief en kwantitatief tekort

Er is zowel een kwalitatief als kwantitatief tekort voor sommige beroepen. In het eerste geval ontbreken de juiste competenties, terwijl er in het tweede geval een te lage instroom is vanuit het onderwijs. In beide gevallen spreken we van knelpuntberoepen. Elk jaar stelt de arbeidsdienst VDAB een nieuwe lijst samen met knelpuntberoepen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Ook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) stelt een lijst samen met beroepen waarvoor een groot tekort aan arbeidskrachten bestaat.

Nijpend tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten

Op beide lijsten valt meteen op dat technische beroepen sterk vertegenwoordigd zijn. Er is dus een nijpend tekort aan kandidaten met een gedegen technische scholing die goed aansluit bij de gezochte profielen. Volgens VDAB “schreeuwt de arbeidsmarkt om technisch geschoold personeel”.

Werkgevers ontvangen onder andere deze technische profielen met open armen:

  • technisch tekenaars
  • ingenieurs
  • onderhoudsmecaniciens
  • lassers en monteurs
  • elektriciens
  • technici
  • technisch leidinggevenden

Bouwsector blijft in lijst met knelpuntberoepen

Heel wat beroepen in de bouwsector blijven jaar na jaar in de lijst met knelpuntberoepen staan, maar bijvoorbeeld wegenwerkers en metselaars stonden er in 2015 niet meer tussen. Er blijft wel een tekort aan meer technische profielen in de bouwsector.

Heb je een technisch profiel en wil je graag aan de slag in een knelpuntberoep? Dan ben je bij Job Talent aan het juiste adres. Bekijk onze vacaturedatabank en schrijf je in zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste vacatures.