Jongeren warm maken voor jobs in de techniek

jobs in de techniek

Jobs in de techniek hebben nogal eens last van een imagoprobleem. Hoewel technische jobs vaak net uitdagend en boeiend zijn, worden ze nog altijd ondergewaardeerd, waardoor de vraag naar technisch geschoold personeel groter is dan het aanbod. Door jongeren tijdig warm te maken voor technische jobs, kan dit probleem de wereld uit geholpen worden.

Jobs in de techniek hebben een slecht imago

We leven bij gratie van techniek en technologie. We kunnen niet zonder onze smartphone en tablet, rijden in krachtige maar zuinige auto’s die gebruikmaken van de nieuwste elektrische en hybride technologie, en zetten als maatschappij volop in op groene energie. Techniek en technologie – van elektrische installaties tot 3D-printers – zijn alomtegenwoordig in ons leven.

Toch kiezen kinderen en jongeren niet voor een technische opleiding of een technisch beroep. Dat heeft veel te maken met het soms slechte imago van technische scholing en technische jobs. Banen in een technische sector hebben al te vaak een negatieve connotatie en worden in verband gebracht met slechte werkomstandigheden, hard labeur en een karig loon. Ook jongeren pikken deze vooroordelen op en zijn dus niet snel geneigd om een technische opleiding te volgen.

Kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs dichten

Er is een prangende vraag naar jonge werknemers met een technische scholing. Dat tekort is te wijten aan de kloof tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs, waar onvoldoende jongeren afstuderen met een diploma elektriciteit, informatica of bouwtechniek.

Wanneer jongeren vanaf de leeftijd van 10 of 12 de troeven van technische beroepen ontdekken, is de kans groter dat ze in het secundair onderwijs ook een technische richting kiezen. Het is uiteraard helemaal niet de bedoeling om álle kinderen en jongeren warm te maken voor een technische carrière, maar tegenwoordig blijft hun technische interesse gewoon onontdekt. Een gemiste kans, zo vindt ook de sector.

Lokale samenwerking

Alleen wanneer de bedrijfswereld en het onderwijs de handen in elkaar slaan, worden technische jobs aantrekkelijker. Lokale samenwerkingen zijn een must om jongeren te prikkelen. Dankzij lokale samenwerkingen met de industrie kunnen jongeren tijdens ‘tech classes’, technologiewedstrijden, bedrijfsbezoeken en stages uitgebreid kennismaken met de voor- en nadelen van technische beroepen. Alleen zo krijgen ze een accuraat beeld van hun droomjob. Want een job in de techniek is voor heel wat jongeren wel degelijk een droomjob.