Wat doet een kwaliteitsmanager? De taken op een rijtje

kwaliteitsmanager

Vandaag moeten bedrijven aan heel wat vereisten voldoen, en daarvan is transparantie wellicht een van de belangrijkste. Organisaties moeten zich op elk moment kunnen verantwoorden, niet alleen tegenover consumenten, maar tegenover de maatschappij in het algemeen. Bovendien worden organisaties aan steeds strengere regels onderworpen. In die complexe context neemt het belang van kwaliteitsmanagers alleen maar toe. Is deze job jou misschien op het lijf geschreven? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet je natuurlijk weten wat een kwaliteitsmanager precies doet …

Kwaliteitsmanagers vroeger en nu

De voorbije jaren maakte de rol van kwaliteitsmanager een hele evolutie door. Vroeger werd er van kwaliteitsmanagers vooral verwacht dat ze het niveau van interne processen verbeterden. Nu ligt de focus eerder op het verder optimaliseren van die processen, op het drukken van de kosten die ermee gepaard gaan en op het leren uit gemaakte fouten. ‘Vernieuwing’ en ‘resultaatgericht werken’ zijn de sleutelwoorden.

De taken van kwaliteitsmedewerkers

Wie als kwaliteitsmanager aan de slag wil, moet onder meer deze taken ter harte nemen:

  • Kwaliteitssystemen implementeren en bewaken
  • Ervoor zorgen dat medewerkers doorheen het hele bedrijf het kwaliteitssysteem als een meerwaarde gaan zien (en het niet als een last beschouwen)
  • Risico’s en problemen op het vlak van kwaliteit rapporteren

Een vak in volle ontwikkeling

Het spreekt voor zich dat je als kwaliteitsmanager alle kwaliteitssystemen moet kennen. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want de evoluties volgen elkaar in een sneltempo op en een veranderende regelgeving leidt onvermijdelijk tot concrete veranderingen op de werkvloer. Daarom moet je als kwaliteitsmanager flexibel zijn en bereid om voortdurend bij te leren en de vinger aan de pols te houden. Van één ding kun je echter zeker zijn: ook in de toekomst zal het cruciaal blijven om te waken over de kwaliteit van producten en diensten, om processen te stroomlijnen en niet alleen aan de verwachtingen van klanten te beantwoorden, maar ze zelfs te overtreffen.